מסכי תקרה

 • מסך תקרה לרכב "19 TFT
  (SM-1900)

  מסך  19 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • 12.1" TFT מסך תקרה לרכב
  (SM-1251)

  מסך  12 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • מסך תקרה לרכב "19 HD
  (SM-1900MP)

  מסך  19 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • מסך תקרה לרכב "18 HD
  (SM-1700MP)

  מסך  18 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • 15" מסך תקרה לרכב HD
  (SM-1500MP)

  מסך  15 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • מסך תקרה לרכב "19 TFT

  מסך  19 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • 12.1" TFT מסך תקרה לרכב

  מסך  12 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • מסך תקרה לרכב "19 HD

  מסך  19 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • מסך תקרה לרכב "18 HD

  מסך  18 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך
 • 15" מסך תקרה לרכב HD

  מסך  15 אינץ  להתקנה בתקרת הרכב,

  להמשך